OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0 Kč s DPH

Obchodní podmínky e-shopu

Dodací podmínky

 1. Veškeré podané objednávky jsou považovány za ZÁVAZNÉ.
 2. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními a záručními podmínkami.
 3. Každá objednávka zboží bude potvrzena dodavatelem formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.
 4. Minimální hodnota objednávky není stanovena.
 5. Poštovné a balné je v ceně produktu.
 6. Dodací lhůta: Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
 7. Zákazník obdrží zásilku dobírkou společně s přiloženou fakturou - daňovým dokladem. Jiný způsob úhrady je možný pouze po dohodě.
 8. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Záruční podmínky

 1. Na každém výrobku je uvedena doba použitelnosti.
 2. Při reklamaci výrobku musí zákazník poslat zpět reklamovaný výrobek s uvedením vady a doložit datum zakoupení zboží kopií faktury. Reklamace zjevných vad a množství uplatní kupující do 7 dnů od data dodání zboží.
 3. Adresa pro reklamace: MLD s.r.o., Lípová 525, 541 01 Trutnov
 4. V případě, že kupující požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
 5. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č.40/1964 Sb. - Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.513/1991 Sb. - Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové.
 6. Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaných výrobků podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace nejpozději do 15 kalendářních dnů.
 7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené vlastní vinou kupujícího při nesprávném zacházení nebo skladování.

Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že sdělené osobní údaje svých zákazníků neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Sdělená data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.